Jak pomáháme

Nejvýznamější investice v roce 2018

 • Infuzní pumpa pro oddělení JIRP (69.999 Kč).
 • Vapoterm - přístroj na dechovou podporu děti - pro JIRP (211.671 Kč)
 • Tonometr - nefrologická ambulance (39.116 Kč)
 • Nákup nábytku pro nově vzniklou místnost sonografie (20.000 Kč)


Nejvýznamější investice v roce 2017

 • Největší investicí nadačního fondu v r. 2017 bylo pořízení infuzních pump pro oddělení JIRP (83.584 Kč).
 • Bylo obnoveno vybavení nábytkem na ambulanci (11.960 Kč)
 • Pořízení znecitlivujícího krému, který je používán při krevních odběrech (1.313 Kč)


Nejvýznamější investice v roce 2016

 • I v tomto roce nadační fond podporoval činnost bezplatné poradny pro bezlepkovou dietu, kterou v prostorách kliniky provozuje Sdružení celiaků České republiky.
 • Nadační fond pomohl při organizaci vánočního odborného semináře jehož se účastnili i bývalí pracovníci kliniky.
 • Z prostředků nadačního fondu jsme pro kliniku pořídili fibrogastroskop (72.597 Kč) nakoupili nábytek pro ambulanci kliniky (4.929 Kč).
 • Pro jednotku intenzivní péče byl zakoupen resuscitační kufr s vybavením (11.051 Kč)
 • Pro všeobecnou ambulanci byl zakoupen nábytek (4.929 Kč)