O nás

Švejcarův nadační fond dětem Karlov

Švejcarova nadace dětem – Karlov byla založena lékaři kliniky v r.1994 na počest prof. MUDr. Josefa Švejcara, DrSc, který strávil část své profesionální kariéry v Nalezinci, tj. v nynějším Dětském areálu Karlov. V r.1999 se nadace v podle nových legislativních úprav přeměnila na nadační fond.
Cílem nadačního fondu je podporovat činnost KPDPM, zvyšovat odbornou i lidskou úroveň péče o děti, zlepšovat rehabilitaci, socializaci, dietní možnosti a pracovní začlenění chronicky nemocných dětí. Nadační fond se rovněž snaží zlepšovat podmínky pro děti i doprovázející rodiče v rámci ambulantní péče i při pobytu na lůžkových odděleních.

Správní rada nadačního fondu:
předseda: MUDr. Petr Koťátko

Členové:
Prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. - přednosta KPDPM
MUDr. Olga Černá
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Doc. MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Mgr. Jana Drábková - vrchní sestra KPDPM
Lenka Linková
Mgr., Bc. Simona Sedláčková
Mgr. Renata Kaplická

revizor nadačního fondu
Ing. Ida Kupsová, MBA.