O nás

Švejcarův nadační fond dětem Karlov

Švejcarova nadace dětem – Karlov byla založena lékaři kliniky v r.1994 na počest prof. MUDr. Josefa Švejcara, DrSc, který strávil část své profesionální kariéry v Nalezinci, tj. v nynějším Dětském areálu Karlov. V r.1999 se nadace v podle nových legislativních úprav přeměnila na nadační fond.
Cílem nadačního fondu je podporovat činnost KDDL, zvyšovat odbornou i lidskou úroveň péče o děti, zlepšovat rehabilitaci, socializaci, dietní možnosti a pracovní začlenění chronicky nemocných dětí. Nadační fond se rovněž snaží zlepšovat podmínky pro děti i doprovázející rodiče v rámci ambulantní péče i při pobytu na lůžkových odděleních.

Správní rada nadačního fondu:
předseda: MUDr. Pavel Srnský – primář KDDL

Členové:
Doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. - přednosta KDDL
MUDr. Olga Černá
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Doc. MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Bc. Jana Pyskatá - vrchní sestra KDDL
Lenka Linková
Mgr., Bc. Simona Sedláčková
Mgr. Renata Kaplická

revizor nadačního fondu
Ing. Ida Kupsová, MBA.

Upozornění:
dne 22.11.2019 byla zakoupeno resuscitační lůžko firmy LINET (58.800 Kč) pro oddělení JIRP z finančního daru paní Vašendové.

Milí přátelé a příznivci,
dovolte nám, abychom Vám jménem Švejcarova nadačního fondu dětem – Karlov, ale také jménem našich pacientů a vůbec celé Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze, popřáli klidné a pohodové sváteční dny a do roku 2020 především hodně zdraví!
Děkujeme za Vaši podporu, velice si jí vážíme!