MIKULÁŠ – hospitalizován na JIRP pro adnátní sepsi

Mikuláš se narodil po bezproblémovém těhotenství ve 41+1tt. Přes problémy, které se během porodu vyskytly, vše vypadalo v pořádku. 40 hodin po porodu se však objevila vysoká teplota, při odběrech byla zjištěna hodnota CRP 150. Jeho stav byl okamžitě konzultován a byl nařízen převoz do Prahy na JIRP. Na základě konzultace byla podána dvojkombinace antibiotik. Po příjezdu sanitky z Prahy jsem se dozvěděla, že Mikuláš bude převezen na JIRP KDDL na Karlově. Ve středu v noci byl přijat na Karlově s adnátní sepsí (později byla potvrzena pozitivita GBS).

Ze začátku jsem byla ještě hospitalizována v Benešově. Za Mikulášem jezdila babička a teta, které mu zároveň vozily mé mléko. Všichni z personálu byli úžasní, lékaři jim vše trpělivě a pozorně vysvětlovali a já jsem si mohla několikrát denně telefonovat jaký je stav malého. Moje první cesta po propuštění z nemocnice vedla do Prahy za Mikulášem. Konečně jsem si ho mohla pochovat a nakojit. Ze začátku bylo vidět, jak i tato základní činnost je pro něj namáhavá. Vše vypadalo super, po dalších dvou dnech jsem mohla být přijata na pokoj a mohli jsme být konečně spolu. Všechna vyšetření dopadala na výbornou. Devátý den, kdy se schylovalo k propuštění se opět objevila zvýšená hodnota CRP a naše hospitalizace na JIRP se o týden prodloužila. Během této doby Mikuláš absolvoval další vyšetření, na UTZ mu byla objevena zvětšena nadledvina, její příčinou bylo krvácení do nadledviny. Po všech peripetiích jsme byli po více než dvou týdnech propuštěni domů.

Mikuláš byl nadále sledován v poradně u MUDr. Černé, na nefrologii u MUDr. Langera a na kardiologii. Od dvou let je vše již v normě a není sledován v žádné poradně. V současné době je to již zcela zdravý předškolák, na kterém nikdo nepozná, že jeho vstup do života nebyl úplně jednoduchý. Nikdy v minulosti při svých cestách do Prahy jsem si této nenápadné nemocnice nevšimla. Byť mnohá oddělení fungují ve stísněných prostorách, tak se zde každý den dějí zázraky a mnoho rodičů je za tyto zázraky a péči o své děti po celý svůj život vděčná.

Maminka: Radka Kůželová

ADNÁTNÍ SEPSE je bakteriální onemocnění vzniklé do 7 dnů po narození.
GBS je bakterie Streptococcus agalactiae.

< >
<
>