NEROST

Aplikace Nerost - Monitoring růstu nedonošených dětí

Tento program pro sledování růstu nedonošených dětí je založen na referenčních růstových (auxologických) datech a percentilových růstových grafech pro monitorování růstu nedonošených dětí v ČR.

Percentilové grafy a referenční data jsou založena na zpracování souboru auxologických dat 1781 dětí (846 dívek, 935 chlapců) vyšetřovaných ve věku od 37. týdne do 109.týdne GA v Centru komplexní péče KPDPM VFN Praha v letech 2001 až 2015. Celkem bylo statisticky zpracováno 5676 vyšetření (využita metoda LMS regrese).

Ke stažení