Organizace vánočního odborného semináře jehož se účastnili i bývalí pracovníci kliniky