Jednotka intenzivní a resuscitační péče

Na oddělení JIRP je ročně přijato kolem 270 dětí ve věkovém rozmezí od novorozenců s nízkou porodní hmotností až po dospívající. Důvodem jejich přijetí je selhávání základních životně důležitých funkcí (dýchání, oběhová soustava, centrální nervové soustava, funkce ledvin, jater atd.). V těchto situacích je nezbytné poskytnout okamžitou léčbu, zajistit umělou plicní ventilaci, podporu oběhového systému a jiných selhávajících orgánů. Pracoviště je vybaveno podle zákonných norem jak personálně tak i odpovídající technikou.

< >
<
>