1. oddělení (metabolická jednotka)

1. oddělení (metabolická jednotka) poskytuje diagnostiku a léčbu dětí do tří let věku. Kromě všeobecné pediatrie zejména léčby akutních onemocnění se oddělení zaměřuje zejména na chronickou péči pro děti se vzácnými dědičnými poruchami metabolismu a jinými geneticky podmíněnými onemocněními. Oddělení mimo jiné poskytuje péči dětem s pozitivitou některé z dědičných metabolických poruch v novorozeneckém screeningu prováděném na našem pracovišti.

Na oddělení jsou pravidelně přijímány děti k vyšetřovacím pobytům nejčastěji v trvání tří až pěti dnů. Diagnostický proces probíhá ve spolupráci s konziliáři kliniky (neurolog, kardiolog, genetik, metabolický lékař, gastroenterolog, revmatolog, endokrinolog, oční lékař).

Oddělení disponuje třinácti pokoji (včetně dvou jednolůžkových nadstandartních pokojů s vlastním sociálním zařízením a jedním pokojem pro děti bez doprovodu), dvěma hernami, dvěma kuchyňkami a jídelnou. Vzhledem k tomu, že oddělení je součástí univerzitního pracoviště, probíhá zde výuka pre a postgraduálních studentů medicíny a zdravotnických škol.

< >
<
>