2. oddělení

2. oddělení poskytuje na části lůžek standardní komplexní péči o pacienty s akutními chorobami v dětském a dorostovém věku (v rozmezí 3-19 let), řeší problémy všeobecné pediatrie. Zbývající lůžka jsou vyčleněna pro děti a dorost se širokým spektrem chronických onemocnění. K dispozici jsou 3 nadstandardní lůžka s vlastním sociálním zařízením a sprchou.

Hlavní problematikou jsou zánětlivá onemocnění charakteru revmatických chorob (juvenilní artritida, dermatomyozitída, systémový lupus erythematosus, sklerodermie, vaskulitidy, autoinflamatorní onemocnění včetně syndromů periodické horečky, chronická bolest pohybového aparátu), a gastroenterologická problematika se zaměřením na idiopatické střevní záněty, celiakii, chronická jaterní onemocnění, poruchy příjmu potravy, dále pak chronické nefropatie, diabetes, juvenilní hypertenze, astma bronchiale, některá onemocnění skeletu a poruchy fosfokalciového metabolizmu. Zabýváme se také specifickou problematikou dospívajících, vyžadující multidisciplinární přístup - protrahovanými únavovými stavy, horečkami nejasné etiologie, bolestmi hlavy a poruchami příjmu potravy. Řeší se zde i problémy spojené se syndromem rizikového chování (experimentování s návykovými látkami, sociální maladaptace a poruchy reprodukčního zdraví).

Pacientům je poskytována komplexní péče, která zahrnuje úvodní diferenciálně diagnostická vyšetření a po stanovení diagnózy zavedení a monitorování léčby provázené zaškolením pacientů a rodičů v příslušné problematice. Součástí oddělení je rehabilitační jednotka s denní dostupností specializované fyzioterapie.

Celkový počet lůžek:
Oddělení má kapacitu 22 lůžek pro děti a dospívající.
Na dalších lůžkách je možný pobyt pro matku (otce) u dětí do 6 let věku a v odůvodněných případech, vyžadujících speciální přístup, i u dětí starších.

< >
<
>