Centrum provázení

Centrum provázení nabízí podporu rodinám dětských pacientů při léčebné i paliativní péči.
Více najdete na: www.centrumprovazeni.cz

Jde o děti:
- se vzácným onemocněním
- s těžkým zdravotním postižením
- narozené předčasně
- narozené s nízkou či extrémně nízkou porodní hmotností

Provázení

Přes evidentní snahu lékařů a dalších zdravotnických pracovníků Česká republika nemá dostatečně ošetřen klíčový úsek života dětského pacienta – a to období přípravy, sdělování a následné péče po sdělení závažné a nepříznivé zdravotní diagnózy. Řada výzkumů přitom potvrzuje, že se jedná o naprosto zásadní okamžik v životě dítěte i osob, které se o ně starají. Zajištění odpovídající podpory v tomto období je proto důležitým úkolem zdravotnické péče do budoucna.

Co znamená podpora rodiny dětského pacienta v prvních fázích? Jde zejména o stabilizaci rodinného systému, pomoc s orientací v nových informacích a v neposlední řadě krizovou spolupráci. Rodiče pak snáz reagují na situaci, v níž se ocitli, spolupracují s lékaři a jsou tak schopni zajistit co nejlepší péči o dítě.

Centrum provázení zahajuje své služby vždy na doporučení lékaře a se souhlasem rodiny dítěte. Provázení se odehrává ve zdravotnickém zařízení, nejčastěji v nemocnici.

Můžeme vás provázet

- obdobím čekání na diagnózu
- při sdělení diagnózy
- krátce po sdělení diagnózy
- při změně zdravotního stavu vašeho dítěte
- při hospitalizacích dětského pacienta
- při operabilních zákrocích u dětského pacienta
- při jednotlivých vyšetřeních (neuro, kardio, genetika, gastro apod.)
- při komunikaci s dětským praktickým lékařem
- při komunikaci se specialisty
- při zajištění pomůcek hrazených zdravotní pojišťovnou či státní sférou
- při zajištění podpory ze strany nadací a nadačních fondů
- při seznámení s pacientskou organizací
- při navázání spolupráce s následnými službami (raná péče, paliativní podpora)

< >
<
>