Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží

V dubnu 2011 bylo v rámci KPDPM otevřeno nové ambulantní zařízení – Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží. Bylo vybudováno díky Finančnímu mechanismu EHP/ Norska za spoluúčasti MZ ČR a VFN.

Význam centra
Centrum poskytuje následnou péči dětem narozeným předčasně, i dětem narozeným v termínu se závažnou rizikovou anamnézou. Smyslem interdisciplinární péče centra je včasná diagnostika odchylek v oblasti psychosomatického vývoje a odstranění nebo minimalizace patologických nálezů. Jedná se o péči preventivní i kurativní s cílem co nejlepší integrace těchto dětských pacientů mezi jejich vrstevníky.

Náplň poskytované péče
Poskytovaná péče zahrnuje kromě pediatrie i řadu interních specializací, psychologii, psychiatrii, fyzioterapii s použítím různých rehabilitačních přístupů, ergoterapii a logopedii.
Mezi nově používané diagnostické metody patří funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí od novorozeneckého věku , polygrafické vyšetření u dětí s onemocněním nervového systému, vyšetření impedanční pHmetrie jejímž výstupem je diagnostika gastroesofageálního refluxu a screeningové vyšetření sluchu (otoakustické emise) a zraku ( Plusoptix).

Zařízení slouží nejen pro děti narozené ve VFN, ale i pro pacienty ze spádové oblasti Praha a Středočeského kraje.Činnost centra je nedílně spjata s činností KPDPM včetně návaznosti na ostatní ambulantní a lůžková oddělení kliniky, hematologický, biochemický a mikrobiologický komplement a RTG oddělení.


< >
<
>