Děkujeme našim sponzorům a dárcům

2023
pan Šerák Josef 2.000 Kč
paní Mgr. Sulzer Kristýna 10.000 Kč
2022
pan Krulík Oldřich 2.400 Kč
pan Štěpánek Michal 10.000 Kč
paní Kutinová Zuzana 6.000 Kč
pan Dienstbier Martin 10.000 Kč
paní Vaňková Vlasta 400 Kč
pan Lener Lukáš 6.000 Kč
Miloš Křeček KK s.r.o. 30.000 Kč
Vocalica 3.250 Kč
pan Záhora Ota 26.000 Kč
pan Kozák Aleš 2.000 Kč
pan Kuchař Petr 2.000 Kč
Nadace ČEZ 26.014 Kč
paní Jaborová Renata 6.000 Kč
pan Bobál Josef 2.000 Kč
pan Hanzl Radan 30.000 Kč
pan Landa Alan 1.000 Kč
pan Šerák Josef 5.000 Kč
pan Kneslík Tomáš 5.900 Kč

Stránky