Děkujeme našim sponzorům a dárcům

2020
pan Tesař Antonín 2.000 Kč
paní Dvořáková Marcela 2.000 Kč
Nestlé Česko s.r.o. 50.000 Kč
pan Sulzer Herbert 3.000 Kč
paní Haganová Iva 600 Kč
pan Chorváth Rostislav 10.500 Kč
pan Dienstbier Martin 5.000 Kč
pan Lener Lukáš 6.000 Kč
Metaboli Med s.r.o 100.000 Kč
pan Zaydlar Tomáš 5.000 Kč
Benefiční koncert Vocalica 7.210 Kč
pan Šerák Josef 20.000 Kč
pan Grebo Ognjen 10.000 Kč
paní Sedláčková Simona 11.111 Kč
pan Hanzl Radan 20.000 Kč
pan Trefný Martin 200 Kč
2019
paní Vaňková Vlasta 1.200 Kč
paní Vašendová 71.000 Kč
paní Janková Tereza 11.500 Kč
pan Vráblík Petr 5.000 Kč

Stránky