Děkujeme našim sponzorům a dárcům

2020
pan Baxant Ambrož 2.000 Kč
2019
paní Janková Tereza 11.500 Kč
pan Vráblík Petr 5.000 Kč
pan Rostislav Chorváth 30.000 Kč
paní Haganová Iva 2.900 Kč
pan Wysoglad Pavel 63.650 Kč
Klub přátel dětských domovů, spolek 25.000 Kč
pan Lener Lukáš 6.000 Kč
pan Matějka Ladislav 15.000 Kč
Apolinářská nedonošeňátka z.s. - věcné dary hnízdečka apod. 10.400 Kč
pan Záhora Ota 20.000 Kč
Kovařík automation 30.000 Kč
Metaboli Med s.r.o. 40.000 Kč
paní Dobešová Jana 500 Kč
paní Králová Alena 9.106 kč
Salsita s.r.o. 120.000 Kč
pan Steiner Ondřej 1.500 Kč
Chiesi 10.000 Kč
Zařízení služeb MZe s.p.o. 16.417 Kč
pan Dienstbier Martin 10.000 Kč

Stránky