Děkujeme našim sponzorům a dárcům

2019
pan Šimánek Petr 20.000 Kč
pan Schrojf Vilém 400 Kč
pan Šváb Jakub 300
pan Hanzl Radan 20.000 Kč
Allen & Overy LLP 25.000 Kč
paní Jaborová Renata 10.000 Kč
pan Podaný Petr 10.000 Kč
paní Vaňková Vlasta 1.200 Kč
paní Vašendová 71.000 Kč
paní Janková Tereza 11.500 Kč
pan Vráblík Petr 5.000 Kč
paní Haganová Iva 2.900 Kč
pan Wysoglad Pavel 63.650 Kč
pan Rostislav Chorváth 30.000 Kč
pan Lener Lukáš 6.000 Kč
pan Matějka Ladislav 15.000 Kč
Klub přátel dětských domovů, spolek 25.000 Kč
2018
pan Ota Záhora 20.000 Kč
paní Denisa Havlíčková 150.000 Kč
Nutricia a.s. 15.000 Kč

Stránky