Děkujeme našim sponzorům a dárcům

2020
paní Vaňková Zuzana 1.200 Kč
pan Král Lukáš 500 Kč
Nadace ČEZ 26.855 Kč
pan Krulík Oldřich 2.400 Kč
Sbírka Zoe Vašendová 33.879 Kč
pan Tesař Antonín 2.000 Kč
paní Sulzer Kristýna 7.700 Kč
Nestlé Česko s.r.o. 50.000 Kč
pan Sulzer Herbert 3.000 Kč
paní Dvořáková Marcela 2.000 Kč
pan Chorváth Rostislav 10.500 Kč
pan Dienstbier Martin 5.000 Kč
paní Haganová Iva 600 Kč
Metaboli Med s.r.o 100.000 Kč
pan Zaydlar Tomáš 5.000 Kč
pan Lener Lukáš 6.000 Kč
pan Šerák Josef 20.000 Kč
pan Grebo Ognjen 10.000 Kč
Benefiční koncert Vocalica 7.210 Kč
2019
paní Jaborová Renata 10.000 Kč

Stránky