Děkujeme našim sponzorům a dárcům

2023
pan Záhora Oto 26.000 Kč
paní Bulková Tereza 10.000 Kč
2022
Nadace ČEZ 26.014 Kč
paní Jaborová Renata 6.000 Kč
pan Bobál Josef 2.000 Kč
pan Hanzl Radan 30.000 Kč
pan Landa Alan 1.000 Kč
pan Šerák Josef 5.000 Kč
pan Kneslík Tomáš 5.900 Kč
pan Mgr. Šimánek Petr 20.000 Kč
pan Kaplický Jiří 5.000 Kč
Česká podnikatelská pojišťovna 80.000 Kč
paní Dvořáková Marcela 15.000 Kč
paní Mgr. Sulzer Kristýna 2.000 Kč
pan Krulík Oldřich 2.400 Kč
pan Štěpánek Michal 10.000 Kč
paní Kutinová Zuzana 6.000 Kč
pan Dienstbier Martin 10.000 Kč
paní Vaňková Vlasta 400 Kč
pan Lener Lukáš 6.000 Kč

Stránky