Děkujeme našim sponzorům a dárcům

2022
paní Vaňková Vlasta 400 Kč
pan Lener Lukáš 6.000 Kč
Miloš Křeček KK s.r.o. 30.000 Kč
2021
paní Jaborová Renata 6.600 Kč
Nutricia 12.000 Kč
pan Pres Jindřich 20.000 Kč
pan Bobal Josef 2.000 Kč
Avantgarde Prague s.r.o. - Mastercard Europe SA 313.946 Kč
pan Otradovec Pavel 20.000 Kč
Mgr. Dienstbier Martin 10.000 Kč
pan Novák Petr 7.000 Kč
Pan Landa Alan 1.000 Kč
paní Dvořáková Marcela 4.000 Kč
Paní Jurkeníková Jana 2.000 Kč
paní Jurmanová Ela Alena 500 Kč
pan Matura Libor 3.000 Kč
paní Kutinová Zuzana 6.000 Kč
pan Pristach Lukas 3.000 Kč
paní Vaňková Vlasta 1.200 Kč
Pan Záhora Oto 25.000 Kč

Stránky