Děkujeme našim sponzorům a dárcům

2018
ELIPROM spol. s r. o. 40.000 Kč
paní Markéta Kvapilová 500 Kč
pan Daniel Buchta 2.000 Kč
paní Kateřina Kašková 8.000 Kč
Metaboli Med s.r.o. 30.000 Kč
paní Marcela Dvořáková 2.000 Kč
pan Martin Dienstbier 5.000 Kč
pan Radan Hanzl 20.000 Kč
pan Petr Vráblík 5.000 Kč
pan Petr Šimánek 20.000 Kč
pan Oldřich Krulík 2.400 Kč
pan Tomáš Kneslík 3.000 Kč
paní Zuzana Kutinová 6.000 Kč
pan Libor Winkler 3.500 Kč
paní Vlasta Vaňková 1.200 Kč
pan Lukáš Lener 6.000 Kč

Stránky